O konkursie ?Śniadaniowa Klasa?

Konkurs ?Śniadaniowa Klasa? trwa od 24 września 2012 do 17 listopada 2012

Konkurs ?Śniadaniowa Klasa? jest skierowany do dzieci z klas II?III i ich rodziców.

Zadaniem konkursowym jest przygotowanie przez uczniów i nauczyciela zdrowego i pożywnego drugiego śniadania w klasie, a także odpowiednie udokumentowanie swojej pracy. Mogą to być więc zdjęcia, prace plastyczne, wierszyki itp. Innymi słowy, organizator pozostawił dzieciom pełną dowolność w sposobie dokumentacji. Przesłanie pracy jest równoznaczne ze zgłoszeniem się do konkursu. Nadesłane zdjęcia z opisami efektów pracy oraz hasła i wierszyki zachęcające do zdrowego trybu życia zostaną ocenione przez jury.

Najlepsze trzy prace zostaną specjalnie nagrodzone, zaś wszyscy uczestnicy akcji otrzymają nagrodę gwarantowaną.

Pracę konkursową należy przesłać od dnia 4 października na adres: Planet PR, 31-116 Kraków, ul, Studencka 19 wraz z dopiskiem na kopercie ?Śniadaniowa Klasa? lub mailem: sniadaniowaklasa@planetpr.pl do dnia 17 listopada 2012 r.

Regulamin konkursu do pobrania TUTAJ

Formularz zgłoszeniowy do pobrania TUTAJ

Zgoda na wykorzystanie wizerunku dziecka do pobrania TUTAJ